Prechod na navigáciu vodorovná Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3
Rodinné centrum STONOŽKA - Košice

AKTUALITY

Zápis na aktivity 2018/2019

program tyzdenny.jpgRC Stonožka Vám ponúka na šk. rok 2018/2019 :

Barca Abovska 32                              www.mcstonozka.sk

Juh Milosrdenstva 4                          tel: 0908383844

 

Voľná herňa  
Ponúkame Vám možnosť spestriť si deň  a chvíle strávene s dieťaťom.

V RC Stonožka nájdete interiérové ihrisko pre bezpečnú hru detí so zaujímavými hračkami (trampolína, šmýkalka, domček, kočiariky, bábiky, odrážadlá, kočiare, stavebnice, zvieratká, vláčiky, autá....), pre rodičov možnosť pokecať si pri káve, čaji, nájsť si nových kamarátov.

Exteriérové ihrisko s hojdačkami, šmýkalkami, kolotočom, pieskoviskom, senzorickým chodníkom...

 

Montessori herničky pre deti 18-36m, pre 3-6 ročné deti

Na montessori dielničkách sú pre deti pripravené aktivity zamerané na rozvoj jemnej a hrubej motoriky, rozvoj samostatnosti a nezávislosti, podporu zmyslového vnímania Deti si voľne vyberajú činnosť, ktorú chcú vykonávať a tiež pomôcku, s ktorou chcú pracovať. Jednotlivé aktivity sú pripravené tak, aby rešpektovali senzitívne obdobia detského veku. Tiež sú inšpiráciou pre rodičov ako sa doma hrať s deťmi.  

Vedie montesori pedagogička Janka Scecina 0902 551066, jhalasziova@hotmail.com
RC Stonožka Barca v stredu 9.30-10.30, 10:30-11:30

Prihláste sa mailom natalia@mcstonozka.sk, uveďte názov aktivity, meno a vek dieťatka a meno a tel. mamky.

 

Príprava na škôlku – uzatvorená skupina pre deti od 2r

Cieľom je príprava ako aj adaptácia detí a rodičov J na škôlku a jej simulácia / hra, spev, pohybové  a tvorivé aktivity, odluka detí od rodičov, zvykanie si na nové prostredie, pobyt v uzavretom kolektíve detí.

RC Stonožka 8.30-11.30 v pondelok Juh, v utorok Barca, v piatok Juh

Lektorka Andrea a Natália 0908 383844

Prihláste sa mailom natalia@mcstonozka.sk, uveďte názov aktivity, meno a vek dieťatka a meno a tel. mamky.

Angličtina Hocus Lotus - DETI 12m-3r, Škôlkári 3-6r, Školáci 6-10r
Kurz hravej angličtiny pre najmenšie deti od 1roka sa opiera o metódu Hocus-Lotus (Taliansko) no zároveň je aj popretkávaný pesničkami, básničkami a hrami s deťmi. Rodič na hodine aktívne spolupracuje a hrá sa s dieťaťom, pričom sa samozrejme tiež učí anglický jazyk. Hodina má byť pre deti zábavnou. Jazyk je podávaný formou hry, divadielka a pesničiek.

RC Stonožka Barca skupiny v utorok 16.00-19.00

Lektorka Janka: 0915 463 460

Prihláste sa mailom cibulienka@gmail.com, uveďte názov aktivity, meno, vek dieťatka a meno a tel.mamky.

 

DTŠ Myšičky -  tanec pre deti 3-10r, Myšulienky - tanec pre najmenších 1,5-3r
Lekcie prebiehajú veselou formou s využitím hudobného doprovodu. Obsahujú: základný tanečný rituál na úvod hodiny na aktívne zohriatie organizmu, zdravotné, gymnastické, pohybové cvičenia, rytmika, spievanie, pohybové hry, tanec – tanečné variácie, ucelené choreografie. Cieľ: naučiť deti správnemu držaniu tela, uvedomeniu si pohybu a orientácii v priestore. Pomocou rytmických cvičení sa naučia základom moderného tanca.

RC Stonožka  Barca pondelok 9:30 - 10:15 a 10:15 do 11:00.  utorok 17: 15 do 18:00

                        Juh streda 9.00-9.45, piatok 15:30 do 16:15

Lektorka Miška 0903 377865

Prihláste sa mailom natalia@mcstonozka.sk, uveďte názov aktivity, meno a vek dieťatka a meno a tel. mamky.

 

MiniVedec  - pre deti 4-8r
Deti v rámci krúžku realizujú experimenty z oblasti napr. dinosaury, vesmir, ludske telo, magnetizmus, vulkanizmu,, mechanickej energie, skúmajú vlastnosti kvapalín, plynov , pevných látok a mnohé iné javy okolo nás. Experimenty sú navrhnuté pre deti, nie sú teda nebezpečné ani zložité. Pri experimentoch používame bežne dostupné materiály

RC Stonožka Barca

Lektorka Natália 0908 383844

Prihláste sa mailom natalia@mcstonozka.sk, uveďte názov aktivity, meno a vek dieťatka a meno a tel. mamky

MiniAtelier - tvorivý krúžok pre deti 3-8r
je tu pre tých, ktorí majú záujem o rôzne výtvarné, kreatívne techniky. Krúžok je zameraný na rozvoj fantázie a detskej osobnosti – kreslenie, maľovanie, modelovanie , využívanie tradičných i netradičných materiálov, výroba darčekov.

RC Stonožka Barca

Lektorka Natália 0908 383844

Prihláste sa mailom natalia@mcstonozka.sk, uveďte názov aktivity, meno a vek dieťatka a meno a tel. mamky

 

MaxiAteliér – 10-99r

Moderné i tradičné kreatívne techniky: háčkovanie, korálkovanie, FIMO, encaustica, servítková technika, maľovanie na textil...

RC Stonožka Barca

Lektorka Natália 0908 383844

Prihláste sa mailom natalia@mcstonozka.sk, uveďte názov aktivity, meno a vek dieťatka a meno a tel. mamky

 

MiniŠportovec - Cvičenie detí s rodičmi na fitloptách 10-36m.
Hravé lekcie s pohybovými básničkami, pesničkami a malými hrami. Zameriavame sa na pohybový rozvoj, podporu vzťahu rodič - dieťa, medzi deťmi v skupine aj medzi rodičmi v skupine. Používame celý rad drobných aj veľkých pomôcok, balančné podložky, veľké a malé lopty, stuhy, kruhy....aby bolo cvičenie veselé, zábavné a farebné. Cvičenie je zamerané na rozvoj pohyvových schopností ktoré už dieťa v danom veku dokáže. Pomocou básničiek a pesničiek si deti obohacujú slovnú zásobu, čím rozvíjajú svoju schopnosť rozprávať. Začať môžete keď dieťa začne loziť.

 

MiniHudobník

hravé lekcie so spevom, tancom a hrou na hudobné nástroje. Zameriavame sa na hudobný rozvoj, podporu vzťahu rodič - dieťa, medzi deťmi v skupine aj medzi rodičmi v skupine. Používame celý rad pomôcok, rumba gule, paličky, orechy, bubny, padák. Využívame pesničky, ukazovačky pomocou ktorých si deti obohacujú slovnú zásobu, čím rozvíjajú svoju schopnosť rozprávať. začať môžete keď dieťa sedí.

 

 

Príprava na škôlku príprava deti na vstup do materskej školy za aktívnej prítomnosti rodiča
Cieľom je príprava ako aj adaptácia detí a rodičov J na škôlku. Aktivity simulujú základný režim v materskej škole. Privítanie detí, voľná hra, riadená aktivita, spoločná desiata za stolom, voľná hra. Riadená aktivita prestavuje: Rozcvička, Zahrajme sa na hudbu - spievame , tancujeme...skúšame si hudobné nástroje
Básničky, pesničky, výtvarné aktivity podľa ročných období
Poznávanie farieb, tvarov, ročných období, dní, čísel....

RC Stonožka Barca štvrtok 10:00-12:00

                       Juh streda 10:00-12:00

Tehocvik – cvičenie pre tehotné

Prečo cvičiť v tehotenstve: zlepšenie držania tela a odstránenie bolesti chrbta, zlepšenie fyzickej a psychickej kondície, relax, uvoľnenie, zábava, prevencia prolapsu, hemeroidov, problémov s močením, prevencia kŕčov a opuchu nôh, zlepšenie spánku, zlepšenie krvného obehu, pripravenosť na pôrod, pohyblivosť bedrových kĺbov. Cvičiť sa odporúča počas celého tehotenstva. Cvičiť budete na podložkách a na fitloptách. Cvičenie vedie fyzioterapeutka p. Timurová.

Potrebné prihlásiť sa cez SMS v tvare tehocvik-meno na tel. 0908383844 v dany den do 12.00, cvičenie sa uskutoční pri minimálnom počte 4 tehuliek.

RC Stonožka Barca pondelok 16:20-17:20, streda 16:00-17:00

 

Predpôrodná príprava pre oboch partnerov
Cieľ: príprava na pôrod a obdobie po pôrode.
1. - 4. Všetko o pôrode - vedie pôrodná asistentka Lucia Kurayová
5. - 7. Všetko o dojčení - vedie laktačná poradkyňa Majka Krupová
8. Čo s novorodencom doma - vedie zdravotná sestra z novorodenského oddelenia.
9. Dojča v prvom roku – vedie MUDr. Eva Adamcová
10. Prvá pomoc malým deťom - vedie PhDr.Rybárová z Nemocnice J.A.Reymana Prešov.
Bonus: Príručka prvej pomoci pre rodičov.

RC Stonožka Barca pondelok 18:30 alebo streda 18:15

 

 

 

RC Stonožka INFO: 0908383844

Barca Abovska 32

Juh Milosrdenstva 4

 

Týždenný program

 

pobočka Juh Milosrdenstva 4
Pondelok

8.30-11.30 Príprava na škôlku – uzavreté skupiny

Streda

9.00-12.00 Interiérové ihrisko 0-3r

9.00-9.45 Myšulienky – tanečná 1,5-3r
10.00 Príprava na škôlku v spolupráci s rodičmi
desiata, spoločná aktivita- MiniHudobník alebo MiniŠportovec, tvorivé dielničky na tému týždňa

Piatok

8.30-11.30 Príprava na škôlku – uzavreté skupiny

15:30 do 16:15 Myšičky – tanečná 3-10r


pobočka Barca Abovska 32

Pondelok

 9:30 - 10:15 Myšulienky tanečná 1,5-3r

10:15 do 11:00.  Myšulienky tanečná 1,5-3r

16:30-17:15 MiniVedec 4-8r

18:30 Predpôrodna príprava

Utorok

8.30-11.30 Príprava na škôlku – uzavreté skupiny

16:00-19:00 Hocus Lotus – angličtina 1,5-10r

Streda

9:30-10:30 Montessori klub

10:30-11:30 Montessori klub

17: 15 do 18:00 Myšičky tanečná 3-10r

16:30 -17:15 MiniAtelier

18:15 Predpôrodna príprava

Štvrtok

9.00-12.00 Voľná herňa 0-3r

10.00 Príprava na škôlku v spolupráci s rodičmi
desiata, spoločná aktivita- hravé cvičenie rodičov a detí alebo spievanie a tancovanie, tvorivé dielničky na tému týždňa

Piatok

Hocus Lotus – angličtina 1,5-3r pripravujeme doobedu


 

webygroup

Partneri

Spolupracujeme

dnes je: 15.7.2019

meniny má: Henrich

podrobný kalendár


884726

Úvodná stránka